El consultorio dental Dr Kujačić » Stomatološke usluge

Stomatološke usluge

El consultorio dental Dr Kujačić raspolaže sa svom pratećom opremom neophodnom za obavljanje svih stomatoloških intervencija.

Conservación

Konzervativna stomatologija ima za zadatak da spreči razvoj karijesa, da nadoknadi izgubljeni deo zuba i prevenira daljni razvoj karijesa. Posebnu pažnju poklanjamo ranom otkrivanju karijesa, obuci za održavanje adekvatne higijene i redovnim kontrolama. Rano otkrivanje karijesa omogućava da se uz minimalan gubitak zuba zaustavi razvoj karijesa i očuva funkcija zuba.

Protética

Gubitak zuba je estetski, funkcionalni i socijalni hendikep, za delimično i totalno bezube pacijente. Stomatološka ordinacija "Dr Kujačić" na osnovu dugogodišnjeg iskustva, prateći savremene trendove i u saradnji sa vodećim dental laboratorijama garantuje najviši kvalitet krunica, mostova i mobilnih proteza.

Cirugía oral

Hirurško lecenje hronicnih zapaljenja – granuloma na vrhu korena zuba, sa klasicnim i retrogradnjim punjenjem kanala zuba uz primenu savremenih ultrazvucnih aparata za obradu kanala korena zuba.

Preprotetske korekcije mekih i koštanih tkiva vilica u cilju pripreme za protetiku. Vađenje zaostalih korenova zuba i i hirurško vadenje neizniklih zuba kod odraslih i dece. U saradnji sa ortodontima sprovodi se hirurško-ortodonska terapija poremecaja položaja zuba i nepravilnosti zagrižaja.

Implantologia

Ugradnjom implantata mogu se ostvariti višestruke prednosti u nadoknadi zuba kako u estetskom tako i funkcionalnom pogledu. Za razliku od proteze koja se oslanja na desni ili mosta koji koristi susedne zube kao nosače, implanti se ugrađuju u viličnu kost simulirajući prirodnu fukciju korena zuba – samostalno noseći zubnu nadognadu.

Ortodoncia

Ortodoncija predstavlja najprirodniji terapiski princip u stomatologiji i bavi se korekcijom razvoja vilica, korekcijom zagrižaja, položaja zuba u cilju funkcionalne i estetske rekonstrukcije.

Džordža Vašingtona 50, 11000 Beograd Srbija; TEL 011 303 86 12 · 011 303 86 11, MOB 063 316 810; RADNO VREME 12:00-20:00
Copyright © 2022. El consultorio dental Dr Kujačić. Sva prava zadržana. Webdesign by samaco