Cenovnik

Na ovoj stranici možete pogledati aktuelni cenovnik stomatoloških usluga.

Cene su izražene u dinarima. Cenovnik je poslednji put ažuriran 20.02.2023. godine.

Konzervativna stomatologija
Spec. stom. pregled 1.500,00
Anestezija-lok.; sprovodna 500,00
Kom. plomba 1 pov. 3.000,00
Kom. plomba 2 pov. 3.500,00
Kom. plomba 3 pov. 4.000,00
Prek. pulpe dir.-indir. 2.000,00
Vit. mort. Ext. nerva 2.500,00
Rev. lečenja po kanalu z. 1.500,00
Definit. punj. kanala 1 2.000,00
Definit. punj. kanala 2 2.500,00
Definit. punj. kanala 3 3.000,00
Uklanjanje zubnog kamenca po vilici 1.500,00
Ord. izbeljivanje zuba/vil. 9.000,00
Izbeljivanje zuba u fol./vil. 6.500,00
Intraor. incizija 2.000,00
Izrada folija 6.000,00
Oralna hirurgija
Ekstrakcija (vađenje) zuba 3.000,00
Hirurška ekstrakcija zuba 6.500,00
Hirurška ekstrakcija impaktiranog umnjaka 12.500,00
Hirurška ekstrakcija impaktiranog očnjaka 18.500,00
Resekcija 1 korena zuba 12.500,00
Resekcija 2 korena zuba 18.500,00
Resekcija molara 25.000,00
Prim. plastika sinusa 12.500,00
Plastika sinusa sa stranim telom 18.500,00
Sinus lift 42.000,00
Kauz. Parad. Ter./zubu 2.000,00
Režanj op. po zubu 6.500,00
Koron. Apik. Pom. Rež./zubu 5.000,00
Nivelacija alv. grebena 6.500,00
Augmentacija alv. grebena 30.000,00
Produbljivanje vestibuluma 20.000,00
Plastika fren. i plika 6.000,00
Implantologija
Hirurška ugradnja implanta C-tech 45.000,00
Hirurška ugradnja implanta C-tech SD 25.000,00
Hirurška ugradnja implanta Straumann-Nobel 60.500,00
Protetika
Privr. akrilatna kruna - ord. 1.500,00
Privr. akrilatna kruna - lab. 3.500,00
Metalkeramička kruna 14.000,00
Bezmetalna kruna 23.000,00
Frez. metalker. kruna 15.000,00
Teleskop kruna 21.000,00
Teleskop kruna spoljasnja 24.500,00
Teleskop kruna unutrasnja na implantu 24.500,00
Liv. met. nadogradnja 4.000,00
Fiberglas nadogradnja 5.000,00
Met. keramička kruna na C-Tech 25.000,00
Bezmetal. kruna na C-Tech 30.000,00
M. Ker. kr. Strau.-Nobel 31.000,00
Вezmet. kr. Strau.-Nobel 42.000,00
all on 4 rad na C-tech 176.000,00
all on 6 rad na C-tech 240.000,00
all on 4 rad na Strau.-Nobel 217.000,00
all on 6 rad na Strau.-Nobel 300.000,00
BIOHPP proteza na prečkama; lokatorima; teleskop kruni 145.000,00
Proteza na C-Tech 40.000,00
Proteza na. Strau.-Nobel 55.000,00
Sečenje stare krune 500,00
Cementiranje stare krune 1.000,00
Wisil proteza 45.000,00
Wisil proteza sa klizacima; ankerima 53.000,00
Akrilatna proteza 25.000,00
Proteza do 3 zuba (žabica) 7.500,00
Podlaganje proteze 7.000,00
Reparatura proteze 5.000,00
Ortodoncija
Aktivni mobilni ortodonski aparat 42.000,00
Fiksni ortodonski aparat 72.000,00
Ortodonski kontrolni pregled 1500,00
Džordža Vašingtona 50, 11000 Beograd Srbija; TEL 011 303 86 12 · 011 303 86 11, MOB 063 316 810; RADNO VREME 12:00-20:00